News Center
Hexafluorure de soufre units for sale

Hexafluorure de soufre units for sale

L'hexafluorur de sofre és un gas amb efecte d'hivernacle afectat pel Protocol de Kyoto, 22 200 vegades més eficaç que el diòxid de carboni,, per unitat de massa, la qual cosa significa que l'emissió d'un kilogram d' equival a l'emissió de 22 200 kg de .

[email protected]
News Detail
edge-iconMaybe You Will Be Interested
toTop
Click avatar to contact us
Chat Online